Việt Nam

Ngày 27 tháng 9 năm 2017 tại thành phố Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Bộ Y tế, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên Hợp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng các đối tác trong mạng lưới Một sức khỏe đã cam kết nỗ lực và phấn đấu vì mục tiêu “Không còn người chết vì bệnh dại từ năm 2030”
Ngày 23/8/2017, tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ khánh thành Văn phòng EOC khu vực phía Nam với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Đại sứ quán Hoa kỳ cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Y tế; Đại diện các tổ chức quốc tế.
Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ có liên quan phối hợp tăng cường các nỗ lực của quốc gia để ứng phó với tình trạng Kháng kháng sinh.
Từ ngày 29-30/8/2017, Việt Nam, Indonesia và Senegal đồng chủ trì Hội nghị quốc tế lần thứ 3 về phòng chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Trọng tâm Hội nghị nhằm tăng cường hợp tác và chia sẻ các phương thức tiếp cận hiệu quả trong ứng phó với các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người như cúm gia cầm, Ebola, dại, …
Pages: 1   2