Thôn tin liên hệ

BAN THƯ KÝ ĐỐI TÁC MỘT SỨC KHỎE PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TỪ ĐỘNG VẬT SANG NGƯỜI (OHP)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD)

Nhà A10, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: (84 4) 37713 741 Fax: (84 4) 37711 362

Email: oh.partnership@gmail.com; - vuphuonghtqt@gmail.com (national focal point) 

Website: https://onehealth.org.vn

Để lại thông tin

Đối tác & dự án

Bản đồ