Diễn dàn thương niên cấp cao MSK năm2023

Sáng nay, ngày 7/11/2023, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế, Bà Aler Grubs, Giám đốc quốc gia tổ chức USAID đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.
Diễn dàn thương niên cấp cao MSK năm2023

Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25 diễn ra ngày 7/11/2023 tại Hà Nội

Sáng nay, ngày 7/11/2023, tại Hà Nội, Việt  Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Đỗ  Xuân Tuyên, Bộ Y tế, Bà Aler Grubs, Giám đốc quốc gia tổ chức USAID đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Diễn đàn có khoảng 160 đại biểu từ 90 cơ quan trong nước và quốc tế, trong đó có sự tham gia của đầy đủ 33 đối tác ký kết bao gồm 03 Bộ và 30 Đối tác phát triển quốc tế và trong nước, hơn 20 tỉnh thành trong cả nước và hàng trăm đầu cầu tham dự trực tuyến.

Khung Đối tác Một sức khỏe giai đoạn 21-25 được ký kết ngày 23/3/2022. Tới nay có 33 đối tác thành viên chính thức. Kế hoạch tổng thể quốc gia Một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người (KH) do EU-Việt Nam hỗ trợ được 03 Bộ phê duyệt ngày 21/3/2022. Từ khi ký kết tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký, có gần 100 chương trình, dự án  đang được chuẩn bị và triển khai nhằm nỗ lực hỗ trợ triển khai KH. Cả ba Bộ đánh giá rất cao sự hợp tác và đồng hành của các đối tác phát triển trong nước và quốc tế cho Khung đối tác MSK. 

Diễn đàn đã tổng kết các kết quả triển khai một sức khoẻ trên các lĩnh vực: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, công tác điều phối MSK trong năm 2023, chỉ rõ những hạn chế và kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường phối hợp đa ngành thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch quốc gia đa ngành MSK. 

Đồng thời cũng là cơ hội để kết nối các cơ quan chính phủ với các đối tác quốc tế và các tổ chức dân sự, xã hội, phi chính phủ, tư nhân, và đặc biệt là có sự tham gia và đóng góp ý kiến của các tỉnh thành;

Theo đó, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định  khi có đại dịch xảy ra ở bất kỳ đâu, việc huy động phối hợp đa ngành, hợp tác đa phương là kim chỉ nam cho công tác phòng-chống dịch bệnh. MSK do đó, là phương pháp tiếp cận tối ưu để đảm bảo an toàn cho hành tinh và sức khỏe cho cộng đồng. Sau hơn 2 năm kể từ khi phê duyệt Khung ĐTMSK giai đoạn 2021-2025, với phương thức quản lý có sự tham gia, chủ thể chính là các đối tác quốc tế, trong nước, các tổ chức dân sự, xã, hội, tư nhân, NGO phối hợp với các cơ quan chính phủ của Việt Nam, dưới sự điều phối, kết nối mạng lưới, hướng dẫn về quy trình, thủ tục, tham mưu về tổ chức thực hiện, tổng hợp và xử lý các kiến nghị về cơ chế, chính sách và thể chế của 03 Bộ đồng chủ trì thông qua Ban Thư ký MSK, sau 02 năm, nếu giai đoạn 2016-2020 có tổng số 50 Dự án MSK thì tới nay, theo thống kê chưa đầy đủ của Ban Thư ký có gần 100 chương trình, dự án MSK; Thành lập được 05 nhóm kỹ thuật: Phòng chống đại dịch; An toàn thực phẩm; Kháng kháng sinh; Động vật đồng hành; Từ nghiên cứu tới chính sách; Tạo diễn đàn cho các Bên liên quan gặp gỡ, trao đổi rất sôi nổi các lĩnh vực chính của Khung đối tác, là cơ sở triển khai các dự án, chương trình cụ thể cho ưu tiên của Chính phủ, Chiến lược ngành được cụ thể hóa trong Kế hoạch quốc gia đa ngành về MSK giai đoạn 21-25.

Có được tiến độ và kết quả đáng khích lệ này sự quan tâm, chung tay, hỗ trợ kịp thời của các đối tác phát triển, đặc biệt là Mỹ, EU, Đức, Pháp và các hợp lực các thành phần khác nhau nhằm hỗ trợ triển khai Khung Đối tác và Kế hoạch đa ngành quốc gia. Cả 3 Bộ đồng chủ trì rất ghi nhận, biết ơn và đánh giá rất cao các nỗ lực này từ phía các đối tác quốc tế và trong nước đã tập trung nguồn lực chung tay cùng Chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh

Về phần mình, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế- cơ quan đồng chủ trì Khung đối tác Một sức khỏe  nhận định  công tác phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm trong suốt 2 thập kỷ vừa qua đã cho chúng ta thấy rằng một mình ngành y tế không thể đơn phương kiểm soát dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh có yếu tố liên ngành như bệnh lây truyền từ động vật sang người và các vấn đề như kháng kháng sinh, an toàn thực phẩm, vấn đề sức khỏe do ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu…

Hiện nay, quá trình toàn cầu hoá sâu rộng, giao thương gia tăng cùng với sự biến đổi khí hậu và đô thị hóa mạnh mẽ đã làm tăng sự tương tác giữa con người - động vật - hệ sinh thái. Điều này có thể làm biến đổi các tác nhân gây bệnh cũ và xuất hiện các tác nhân mới có nguy cơ đe dọa đến sức khỏe con người. Để ứng phó với những thách thức to lớn này, rất cần sự hợp lực của toàn xã hội và sự hỗ trợ và hợp tác của cộng đồng quốc tế.

Với tinh thần nêu trên, hợp tác theo hướng “Một sức khỏe” tiếp tục khẳng định là phương pháp tiếp cận tối ưu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng. Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục tham gia một cách tích cực, thúc đẩy và triển khai một cách hiệu quả hơn nữa các hoạt động phòng, chống dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người và các vấn đề sức khỏe khác

Ba Bộ đồng chủ trì đều khẳng định: Khung ĐT MSK giai đoạn 2021-2025 được quản lý theo phương pháp có sự tham gia, chủ thể chính là các đối tác quốc tế, trong nước, các tổ chức dân sự, xã, hội, tư nhân, NGO phối hợp với các cơ quan chính phủ của Việt Nam, dưới sự điều phối, kết nối mạng của Văn phòng Điều phối MSK để Khung đối tác được thực hiện thuận lợi, phù hợp với nhu cầu và tình hình thế giới và Việt Nam về hợp tác Một sức khoẻ; coi nhiệm vụ điều phối MSK là nhiệm vụ thường xuyên của ba Bộ; sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu, học hỏi và hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động MSK. Khẳng định sử dụng phương pháp tiếp cận một sức khoẻ và quản lý Khung ĐTMSK theo cách thức có sự tham gia (participatory management);

Đại diện cho các Đối tác phát triển đồng chủ trì Hội nghị cùng 02 Thứ trưởng, bà Aler Grubs, Giám đốc quốc gia tổ chức USAID tại Việt Nam chia sẻ Việt Nam tiếp tục là quốc gia ưu tiên của USAID cho Chương trình An ninh y tế toàn cầu thông qua cơ chế MSK phối hợp đa ngành giữa Y tế, Nông nghiệp và Môi trường nhằm góp phần kiểm soát các mối nguy về an ninh y tế toàn cầu. Thông qua quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, USAID cam kết tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong các mục tiêu phát triển ổn định, hoà bình, thịnh vượng trong đó nhấn mạnh tới Chương trình an ninh y tế toàn cầu thông qua Khung đối tác MSK về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người của Việt Nam để kiểm soát, ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người;  và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì và điều phối  của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Khung đối tác MSK về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, kêu gọi các bên chủ động, tích cực phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống dịch; Đánh giá cao vai trò chủ động và quan trọng ngày càng tăng của ngành Môi trường trong Khung đối tác. Đặc biệt, Hội nghị mong muốn các Bên cùng nhau hỗ trợ Ban thư ký làm tốt vai trò điều phối thông qua việc tích cực tham gia trong các cơ chế MSK bao gồm 05 nhóm công tác kỹ thuật và Diễn đàn cấp cao MSK hàng năm nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, đề xuất các nội dung kỹ thuật vào các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật nhằm kiến nghị đề xuất thay đổi, điều chỉnh chính sách về các lĩnh vực trọng tâm của KĐT.

Trong thời gian tới, các Bên đều mong muốn bổ sung, hoàn chỉnh toàn diện các lĩnh vực thuộc Một sức khỏe trong mối tương tác giữa con người, thực vật, động vật và hệ môi trường sinh thái, đặc biệt, coi trọng cả sức khỏe thực vật (plant health), sức khoẻ đất vv…  trong nội dung Khung đối tác để đảm bảo tính toàn diện; Năm 2024 sẽ là năm nhiều chương trình, hoạt động MSK đa ngành được triển khai như Dự án Transform (thông qua Cargil); sáng kiến Nature4health (thông qua IUCN) ; Sáng kiến Prezode (thông qua CIRAD), Chương trình VOHICCE - Triển khai MSK Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và môi trường (thông qua UNDP) vv… nhằm triển khai các nhiệm vụ và lĩnh vực trọng tâm của Kế hoạch MSK đa ngành

Với sự tham gia tích cực của trên 90 cơ quan, ban ngành của Chính phủ Việt Nam và các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước, các tỉnh thành tham dự trực tuyến, hàng trăm điểm cầu khác ở quốc tế; trên tinh thần hợp tác, xây dựng, sự chuẩn bị chu đáo của Cơ quan chủ trì Đối tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cùng với sự thống nhất, phối hợp tích cực của 02 Bộ đồng chủ trì là Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, và sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của tổ chức GIZ, Đức, Diễn đàn đã diễn ra trong không khí đóng góp, cởi mở và thành công tốt đẹp.

Bài viết khác

Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Hưởng ứng tuần lễ Kháng kháng sinh Thế giới, chiều ngày 18/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì chính Khung đối tác “Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người” tổ chức Lễ Mit-ting kêu gọi các Bên chung tay hợp tác Kháng kháng sinh trong nông nghiệp, với chủ đề chính lựa chọn cho năm 2023 là: “Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi”, đáp ứng lời kêu goi của Tố chức Y tế thế giới về “Chung tay phòng chống Kháng thuốc ”

Giới thiệu về Khung đối tác Một sức khoẻ Việt Nam 2021-2025

Giới thiệu về Khung đối tác Một sức khoẻ Việt Nam 2021-2025

Huy động hợp tác đa ngành và nguồn lực quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Vấn đề mất an toàn thực phẩm cần tới sự chung tay của tất cả các bên liên quan từ cá nhân tới tổ chức, đặc biệt là sự phối hợp đa ngành, hợp tác đa bên.

Chung tay giải quyết vấn đề bệnh dại, bệnh mới nổi từ động vật

Sáng 9/5, FOUR PAWS International - tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu chính thức trở thành thành viên chính thức của khung đối tác Một sức khỏe Việt Nam (OHP).

HỢP TÁC GIẢM CẦU THỊT THÚ RỪNG

Trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp và triền khai Khung đối tác Một sức khoẻ về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người, ngày 28/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) đồng chủ trì Hội thảo truyền thông với chủ đề “Vai trò của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) trong nỗ lực thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng có nguy cơ lây truyền bệnh dịch từ động vật sang người”.

Thành lập đối tác công tư trong khuôn khổ Chương trình thí điểm ngành chăn nuôi lợn về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới

Ngày 21 tháng 10 năm 2022. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế- thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Cục Chăn nuôi- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố thành lập Nhóm công tác Công - Tư để giám sát và định hướng chiến lược cho Chương trình thí điểm ngành chăn nuôi lợn về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH, tiền thân là OIE).

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và PTNT cho ông Michael John O’Leary

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức buổi lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông Michael John O’Leary - Cố vấn cao cấp Chương trình An ninh y tế Toàn cầu/Chương trình phòng ngừa các mối đe dọa đại dịch mới nổi thuộc Tổ chức Cơ Quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25 diễn ra ngày 16/8/2022 tại Hà Nội

Sáng nay, ngày 16/8/2022, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến cùng với sự tham dự của đại diện hai Bộ đồng chủ trì (Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa IFC và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ kỹ thuật phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Biên bản ghi nhớ nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thực hiện.

Lễ Ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25, ngày 23/03/2021(OHP)

Sáng nay, ngày 23/3/2021, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến cùng Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Võ Tuấn Nhân đã đồng chủ trì Lễ ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

SỰ KIỆN

Apr
17
2018
Sep
28
2016
Ngày thế giới phòng chống Dại

Địa điểm: Nghệ An, Gia Lai

Thời gian:

Sep
06
2016

Đối tác & dự án

Bản đồ