Sự kiện

Sep
27
2014
Seminar for OIE National Focal Points on Animal Welfare

Địa điểm: Amman, Jordan

Thời gian:

Aug
18
2014
Aug
24
2014
One Health Symposium

Địa điểm: Davis, California

Thời gian:

Aug
20
2014
Global Infectious Diseases Meeting

Địa điểm: Jakarta, Indonesia

Thời gian:

Aug
25
2014
Technical Review on H7N9 Preparedness in the Greater Mekong Sub-Region

Địa điểm: Bangkok, Thailand

Thời gian:

Aug
01
2014
Sep
03
2014
Rabies Technical Training

Địa điểm:

Thời gian:

Oct
07
2014
Veterinary Law consultation workshop

Địa điểm: Can Tho, Viet Nam

Thời gian:

Jan
26
2015
Mar
01
2015
Jul
09
2014
Diễn đàn Một sức khoẻ của Hàn Quốc

Địa điểm: Seoul, Hàn Quốc

Thời gian:

Đối tác & dự án

Bản đồ