Lễ Ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25, ngày 23/03/2021(OHP)

Sáng nay, ngày 23/3/2021, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến cùng Thứ trưởng Bộ Y tế, ông Đỗ Xuân Tuyên và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Võ Tuấn Nhân đã đồng chủ trì Lễ ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.
Lễ Ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25, ngày 23/03/2021(OHP)

Tham dự Lễ ký kết có khoảng 140 đại biểu từ 60 cơ quan trong nước và quốc tế, trong đó có sự ký kết của 31 đối tác bao gồm 03 Bộ và 28 Đối tác phát triển quốc tế và trong nước cùng ký kết vào Thỏa thuận khung đối Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Khung Đối tác Một sức khỏe giai đoạn 21-25của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả của giai đoạn 2016-2020 thông qua sự hợp tác, điều phối đa ngành giữa các Bô, ban ngành, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 03 Bộ (Nông nghiệp và PTNT, Y Tế, Tài nguyên và môi trường) và sự hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm quý báu từ các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước nhằm đảm bảo tính toàn diện, phối hợp, thống nhất trong cách thức can thiệp, xử lý dịch bệnh khi xảy ra, cùng nhau chia sẻ đối thoại thực hành tốt và đối thoại chính sách liên quan đến bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tin tưởng rằng với Khung đối tác giai đoạn 2021-2025 đã khắc phục được một số hạn chế của giai đoạn trước, nhấn mạnh vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các Bên trong điều phối, đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết cao của phía Chính phủ Viêt Nam cùng chung tay nỗ lực vì Một sức khỏe, cũng như  thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu về Phòng chống Bệnh lây truyền từ động vật; Các cơ chế hợp tác khu vực về các bệnh truyền nhiễm từ động vật (ZDAP); về phòng chống Dại và Chiến lược khống chế và loại trừ bệnh Dại khu vực ASEAN vv…

Theo đó, trong bối cảnh Covid 19, Thứ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới sự hợp tác, chung tay của các Đối tác MSK tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 bao gồm: (1) Tăng cường xây dựng năng lực thực hiện tiếp cận MSK; (2) Kiểm soát dịch bệnh trên người và các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc động vật; (3) Kiểm soát cúm có nguồn gốc động vật có khả năng gây đại dịch; (4) Kiểm soát bệnh dại; (4) Kiểm soát kháng kháng sinh; (5) Kiểm soát các tác nhân trong môi trường có khả năng tác động đến sức khỏe con người; (6) Tăng cường vận động, huy động nguồn lực cho phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người… vv…

Phát biểu tại Lễ ký kết, cả ba (03) Thứ trưởngđều bày tỏ cam kết và nỗ lực hết sức nhằm thực hiện Khung đối tác MSK giai đoạn 21-25, nhất trí cao phương pháp tiếp cận Một sức khỏe là phương pháp tiếp cận hợp tác, đa ngành và xuyên suốt từ cấp địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu trong mối tương tác giữa con người, động vật, thực vật và môi trường vì MỘT mục tiêu chung và duy nhất đó là Sức Khỏe cộng đồng. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước trong việc hỗ trợ và hợp tác sâu sắc trên các khía cạnh năng lực, kỹ thuật, chính sách và tài chính…

Về phía các Đối tác phát triển, có ngài Karmal, Điều phối viên thường trú tại Việt Nam của cơ quan Liên hợp quốc đã có  bài phát biểu tại Lễ Ký kết bày tỏ cam kết cao cho Một sức khỏe toàn cầu, khu vực và đặc biệt là cơ chế hợp tác Một sức khỏe tại Việt Nam. Đồng thời, ngài đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam đối với Đối tác Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và cuộc chiến chống Covid 19.

Nhân dịp này, các Đối tác lâu năm và tích cựccủa Đối tác Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người bao gồm Giám đốc quốc gia, đại diện của EU, ADB, UNICEF, FAO, JICA, KOICA…. Đại sứ Mỹ ngài Daniel J. Kritenbrink  cùng các Đại sứ và Phó Đại sứ của các Đại sứ quán  Anh, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Newzealand và các Đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế, Phi chính phủ, và Hiệp hội…  đưa ra kế hoạch, hoạt động về MSK tại Việt Nam và khẳng định sự ủng hộ, đồng hành và cam kết cao nhằm hỗ trợ và thực hiện mục tiêu trong Thỏa thuận Khung đối tác: “Giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành sử dụng phương pháp tiếp cận "Một sức khoẻ".

Hội nghị tái khẳng địnhcam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Khung đối tác MSK về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, nhấn mạnh vai trò của Văn phòng Ban thư ký đối tác trong việc điều phối Đối tác và các Bên liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng, mục tiêu của Khung đối tác một cách hiệu quả.

Với sự tham gia tích cực của đại diện các cơ quan ban ngành của Chính phủ Việt Nam và các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước tại Việt Nam, trên tinh thần hợp tác, xây dựng,  sự chuẩn bị chu đáo của Cơ quan chủ trì Đối tác (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp, đồng hành tích cực của 02 Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự tài trợ của quỹ Fleming Fund, Chính phủ Anh, thông qua Cơ quan FHI360, Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí vui vẻ và thành công tốt đẹp.

Bài viết khác

Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi

Hưởng ứng tuần lễ Kháng kháng sinh Thế giới, chiều ngày 18/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì chính Khung đối tác “Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người” tổ chức Lễ Mit-ting kêu gọi các Bên chung tay hợp tác Kháng kháng sinh trong nông nghiệp, với chủ đề chính lựa chọn cho năm 2023 là: “Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi”, đáp ứng lời kêu goi của Tố chức Y tế thế giới về “Chung tay phòng chống Kháng thuốc ”

Diễn dàn thương niên cấp cao MSK năm2023

Sáng nay, ngày 7/11/2023, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế, Bà Aler Grubs, Giám đốc quốc gia tổ chức USAID đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Giới thiệu về Khung đối tác Một sức khoẻ Việt Nam 2021-2025

Giới thiệu về Khung đối tác Một sức khoẻ Việt Nam 2021-2025

Huy động hợp tác đa ngành và nguồn lực quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm

Vấn đề mất an toàn thực phẩm cần tới sự chung tay của tất cả các bên liên quan từ cá nhân tới tổ chức, đặc biệt là sự phối hợp đa ngành, hợp tác đa bên.

Chung tay giải quyết vấn đề bệnh dại, bệnh mới nổi từ động vật

Sáng 9/5, FOUR PAWS International - tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu chính thức trở thành thành viên chính thức của khung đối tác Một sức khỏe Việt Nam (OHP).

HỢP TÁC GIẢM CẦU THỊT THÚ RỪNG

Trong khuôn khổ hợp tác nông nghiệp và triền khai Khung đối tác Một sức khoẻ về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người, ngày 28/10/2022, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) đồng chủ trì Hội thảo truyền thông với chủ đề “Vai trò của các tổ chức Phi chính phủ (NGO) trong nỗ lực thay đổi hành vi tiêu thụ thịt thú rừng có nguy cơ lây truyền bệnh dịch từ động vật sang người”.

Thành lập đối tác công tư trong khuôn khổ Chương trình thí điểm ngành chăn nuôi lợn về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới

Ngày 21 tháng 10 năm 2022. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế- thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Cục Chăn nuôi- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố thành lập Nhóm công tác Công - Tư để giám sát và định hướng chiến lược cho Chương trình thí điểm ngành chăn nuôi lợn về an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH, tiền thân là OIE).

Trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nông nghiệp và PTNT cho ông Michael John O’Leary

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tổ chức buổi lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông Michael John O’Leary - Cố vấn cao cấp Chương trình An ninh y tế Toàn cầu/Chương trình phòng ngừa các mối đe dọa đại dịch mới nổi thuộc Tổ chức Cơ Quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 21-25 diễn ra ngày 16/8/2022 tại Hà Nội

Sáng nay, ngày 16/8/2022, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến cùng với sự tham dự của đại diện hai Bộ đồng chủ trì (Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa IFC và Bộ Nông nghiệp và PTNT về hỗ trợ kỹ thuật phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Biên bản ghi nhớ nằm trong khuôn khổ dự án hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực cạnh tranh nông nghiệp do Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) thực hiện.

SỰ KIỆN

Apr
17
2018
Sep
28
2016
Ngày thế giới phòng chống Dại

Địa điểm: Nghệ An, Gia Lai

Thời gian:

Sep
06
2016

Đối tác & dự án

Bản đồ