Việt Nam

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ra mắt thành công Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ Động vật sang Người (OHP)

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế ra mắt thành công Đối tác Một sức khỏe phòng chống dịch bệnh từ Động vật sang Người (OHP)

Đối tác OHP là sáng kiến mới của Chính phủ Việt Nam trong chiến lược phòng chống nguy cơ bệnh lây truyền từ động vật sang người. Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Vũ Văn Tám phát biểu: “OHP sẽ tổ chức Diễn đàn Một sức khoẻ thường niên và mở ra nhiều cơ hội cho các đối tác trong nước và quốc tế cùng nhau chia sẻ thành tựu và những bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất các khuyến nghị chính sách, chiến lược Một sức khỏe và các dự án nghiên cứu tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, huy động và điều phối hiệu quả các nguồn tài trợ. Đối tác cũng là cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy sự tham gia của Việt Nam vào nỗ lực Một sức khỏe trong khu vực và trên toàn cầu”. Văn phòng Ban thư ký OHP được đặt tại Bộ NN&PTNT sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối cho các hoạt động của Đối tác.

Từ đầu thiên niên kỷ mới, Việt Nam là một nước chịu nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe con người và kinh tế do dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, trong đó có dịch SARS và dịch cúm gia cầm. Do vậy, sự ra đời của OHP sẽ kế thừa và phát huy hiệu quả các kinh nghiệm phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người trong giai đoạn trước, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan. Mục tiêu của OHP hướng tới giải quyết các nguy cơ về dịch bệnh đe dọa đến sức khoẻ con người và động vật thông qua các chiến lược có sự tích hợp tổng quan cả ba khía cạnh: sức khỏe con người, sức khoẻ động vật và sức khoẻ môi trường.

Đối tác mới sẽ hỗ trợ Việt Nam với vai trò là một trong hai quốc gia đi đầu thực hiện Gói Hành động phòng chống Bệnh lây truyền từ Động vật (ZDAP), một trong 11 lĩnh vực của Chương trình An ninh Y tế toàn cầu (GHSA), góp phần vào nỗ lực chung của hơn 40 quốc gia thành viên nhằm bảo vệ thế giới trước các nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm.

Lễ ra mắt Đối tác mới đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các tổ chức trong nước và quốc tế cũng như các cơ quan truyền thông báo chí. Khung Đối tác với chữ ký của 27 đại diện thành viên Đối tác cùng hình ảnh tại buổi lễ được đăng tải trên website: http://onehealth.org.vn/documents./.