Tin tức và Thông báo
Hưởng ứng tuần lễ Kháng kháng sinh Thế giới, chiều ngày 18/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì chính Khung đối tác “Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người” tổ chức Lễ Mit-ting kêu gọi các Bên chung tay hợp tác Kháng kháng sinh trong nông nghiệp, với chủ đề chính lựa...
Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi

SỰ KIỆN

Sep
28
2016
Ngày thế giới phòng chống Dại

Địa điểm: Nghệ An, Gia Lai

Thời gian:

Sep
06
2016

Mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi

Đối tác Một sức khỏe Việt Nam chống bệnh truyền lây từ động vật sang người (OHP)

Dựa trên và mở rộng những nỗ lực trước đó, OHP đã được triển khai vào tháng 3 năm 2016. Chương trình tập hợp các bên liên quan chính phủ và phi chính phủ trong nước và quốc tế dưới sự lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam. Danh sách cập nhật các bên ký kết Khung Đối tác có sẵn trên trang web Đối tác: www.onehealth.org.vn

Đăng ký nhận Email
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019
05/07/2023
One Health Newsletter Quarter II/2019

THƯ VIỆN

Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch

Phân loại: Tài liệu truyền thông

Tổ chức: Bộ Y tế

icon
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu Hội nghị và Hội thảo

Tổ chức: Cục Thú Y

icon
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020

Phân loại: Tài liệu Hội nghị và Hội thảo

Tổ chức: Bộ Y tế

icon

Đối tác & dự án

Bản đồ