Tin tức và Thông báo
Xem thêm...
Dự án SCOH-2 cần tuyển 03 Tư vấn trong nước nghiên cứu về Bệnh dại ở người
Dự án SCOH-2 cần tuyển 03 Tư vấn trong nước: (i) Tư vấn Trưởng và Nghiên cứu về Bệnh dại ở người; (ii) Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội để tiến hành nghiên cứu về thực trạng Kiến thức, Thái độ và Thực hành (KAP) và (iii) Chuyên gia về Hệ thống Y tế để tiến hành nghiên cứu về Điều trị dự phòng tiền phơi nhiễm (PreEP) và Sau phơi nhiễm (PEP) đối với Bệnh dại cùng tiến hành Nghiên cứu trường hợp về phòng tránh bệnh dại ở người ở tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị đảm bảo đạt được các mục tiêu trong Chiến lược Phòng tránh Bệnh dại ở người giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến địa phương.
Dự án SCOH-2 tuyển dụng 02 vị trí tư vấn Y tế Môi trường: (i) Nghiên cứu Trưởng và Chuyên gia Y tế Môi trường (Đánh giá thể chế); (ii) Chuyên gia Y tế Môi trường (Y tế Cộng đồng/ Một Sức khoẻ)
Dự án SCOH-2 cần tuyển 02 Tư vấn trong nước: (i) Nghiên cứu Trưởng và Chuyên gia Y tế Môi trường (Đánh giá thể chế); (ii) Chuyên gia Y tế Môi trường (Y tế Cộng đồng/ Một Sức khoẻ): Nghiên cứu trường hợp về vai trò của ngành môi trường đối với Một Sức khỏe tại tỉnh Bắc Giang, Việt Nam và các khuyến nghị tăng cường sự tham gia của ngành môi trường vào Một Sức khỏe từ cấp tỉnh đến cấp địa phương
Dự án SCOH-2 tuyển dụng 02 Tư vấn về bệnh dại: (i) Trưởng Nhóm nghiên cứu kiêm Chuyên gia về bệnh dại và (ii) Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội
Dự án SCOH-2 cần tuyển dụng 02 Tư vấn trong nước: (i) Trưởng Nhóm nghiên cứu kiêm Chuyên gia về bệnh dại và (ii) Chuyên gia Nghiên cứu Xã hội: Nghiên cứu điển hình về phòng chống bệnh dại ở Bắc Giang – Việt Nam và khuyến nghị nhằm đảm bảo đạt được mục tiêu trong Chiến lược quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ Bệnh dại giai đoạn 2017-2021 từ cấp tỉnh đến cấp địa phương
Dự án SCOH -2 Tuyển dụng 04 Chuyên gia tư vấn về Kháng kháng sinh
Dự án SCOH2 cần tuyển dụng 04 Tư vấn trong nước: (i) Trưởng nhóm nghiên cứu và Chuyên gia về kháng kháng sinh; (ii) Chuyên gia về Kháng Kháng sinh (Thú y); (iii) Chuyên gia về Kháng Kháng sinh (Y tế Môi trường); (iv) Chuyên gia về Kháng kháng sinh (Hệ thống Y tế).
Thư viện
Xem thêm...
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
Tác giả: Cục Thú Y
Tổ chức:
Cập nhật: 2019-04-29
Tải về:Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
Tác giả: Bộ Y tế
Tổ chức:
Cập nhật: 2019-04-29
Tải về:Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-05
Tải về:Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-04
Tải về:Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Sự kiện
Xem thêm...

December

04

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Australia
Time:2016-12-04

November

10

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Nhật Bản
Time:2016-11-10

September

28

2016

Tổ chức:GDPM, NIHE, WHO, FAO, WAP, CDC, MOA, OHP
Địa điểm:Nghệ An, Gia Lai
Time:2016-09-28
Read previous Newsletters
login
Đối tác
Maps
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • Bộ Y tế Việt Nam
 • UN in Vietnam
 • UNDP
 • FAO
 • WHO
 • WORLD BANK
 • USAID
 • CDC
 • VN Forest
 • The International Cooperation Department - MARD
 • CỤC THÚ Y
 • NIHE
 • NAEC
 • CHE
 • National Institute of Veterinary Research
 • VIỆN CHĂN NUÔI
 • VIỆN SINH THÁI VÀ TNSV
 • National hospital of Tropical diseases
 • HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP
 • ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
 • Hanoi School of Public Health
 • International Support Group - ISG
 • Vietnam SPS Office
 • RWSSP Coordinatin Unit - MARD
 • VOHUN
 • World organization for animal health
 • ILRI
 • CARE
 • CIRAD
 • FHI 360
 • Ecomore
 • WCS