Tin tức và Thông báo
Xem thêm...
Khởi động nhóm công tác Động vật đồng hành
Sáng ngày 25/1/2024 Đối tác MSK về phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người khởi phối hợp với Cơ quan Phúc lợi xã hội Four Paws đồng chủ trì và khởi động nhóm công tác Động vật đồng hành.
Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi
Hưởng ứng tuần lễ Kháng kháng sinh Thế giới, chiều ngày 18/11/2023 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan chủ trì chính Khung đối tác “Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người” tổ chức Lễ Mit-ting kêu gọi các Bên chung tay hợp tác Kháng kháng sinh trong nông nghiệp, với chủ đề chính lựa chọn cho năm 2023 là: “Huy động hợp tác Công –Tư cùng phòng chống kháng kháng sinh trong chăn nuôi”, đáp ứng lời kêu goi của Tố chức Y tế thế giới về “Chung tay phòng chống Kháng thuốc ”
Diễn dàn thương niên cấp cao MSK năm2023
Sáng nay, ngày 7/11/2023, tại Hà Nội, Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Bộ Y tế, Bà Aler Grubs, Giám đốc quốc gia tổ chức USAID đã chủ trì Diễn đàn cấp cao thường niên năm 2023 về Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.
Huy động hợp tác đa ngành và nguồn lực quốc tế trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Vấn đề mất an toàn thực phẩm cần tới sự chung tay của tất cả các bên liên quan từ cá nhân tới tổ chức, đặc biệt là sự phối hợp đa ngành, hợp tác đa bên.
Thư viện
Xem thêm...
Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch
Tác giả: Bộ Y tế
Tổ chức:
Cập nhật: 2022-03-24
Tải về:Kế hoạch tổng thể cho khung đối tác một sức khỏe về phòng chống bệnh dịch
Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
Tác giả: Cục Thú Y
Tổ chức:
Cập nhật: 2019-04-29
Tải về:Ngành Nông nghiệp triển khai chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
Tác giả: Bộ Y tế
Tổ chức:
Cập nhật: 2019-04-29
Tải về:Ngành Y tế triển khai Chiến lược OHSP 2016 - 2020
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-05
Tải về:Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-04
Tải về:Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2016-07-05
Tải về:Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Sự kiện
Xem thêm...

December

04

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Australia
Time:2016-12-04

November

10

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Nhật Bản
Time:2016-11-10

September

28

2016

Tổ chức:GDPM, NIHE, WHO, FAO, WAP, CDC, MOA, OHP
Địa điểm:Nghệ An, Gia Lai
Time:2016-09-28
Read previous Newsletters
Member
Đối tác
Maps
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • Bộ Y tế Việt Nam
 • UN in Vietnam
 • UNDP
 • FAO
 • WHO
 • WORLD BANK
 • USAID
 • CDC
 • VN Forest
 • The International Cooperation Department - MARD
 • CỤC THÚ Y
 • NIHE
 • NAEC
 • CHE
 • National Institute of Veterinary Research
 • VIỆN CHĂN NUÔI
 • VIỆN SINH THÁI VÀ TNSV
 • National hospital of Tropical diseases
 • HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP
 • ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
 • Hanoi School of Public Health
 • International Support Group - ISG
 • Vietnam SPS Office
 • RWSSP Coordinatin Unit - MARD
 • VOHUN
 • World organization for animal health
 • ILRI
 • CARE
 • CIRAD
 • FHI 360
 • Ecomore
 • WCS