70% dịch bệnh trên người có nguồn gốc từ động vật

Trong bối cảnh dịch bệnh từ động vật lây sang người tăng theo cấp số nhân, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, chương trình đối tác Một sức khỏe phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người có vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phức tạp hiện nay.