Tin tức và Thông báo
Xem thêm...
Kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 16 phòng chống dịch bệnh truyền lây từ động vật tại một số tỉnh
Ngày 22/11/2017, tại Cục Y tế dự phòng đã diễn ra cuộc họp rà soát kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT-BNNPTNT về việc “Hướng dẫn phối hợp phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người”
Tiền đề cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên - Hội nghị “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội
Hội thảo “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/12/2017 với mục tiêu: (i) Tăng cường hợp tác, liên kết và chia sẻ thông tin về các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Một sức khỏe và (ii) Tổng hợp các khuyến nghị và kết quả nghiên cứu làm cơ sở đề xuất cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên.
Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA) được cam kết mở rộng đến năm 2024
Hội nghị Bộ trưởng cấp cao lần thứ 4 của chương trình GHSA đã diễn ra từ ngày 25-27 tháng 10 năm 2017 tại thành phố Kampala, Uganda
Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia, 2016-2020
Tiếp nối thành công của hai chương trình phối hợp quốc gia các giai đoạn trước là Sách Xanh (2006-2010) và Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi - AIPED (2011-2015), trên cơ sở đồng thuận của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, các thành viên của Đối tác OHP cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, với sự hỗ trợ soạn thảo của nhóm tư vấn quốc tế và trong nước, Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người (OHSP), 2016-2020 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 5273/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2016.
Thư viện
Xem thêm...
Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-05
Tải về:Ma trận các chương trình Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2018-05-04
Tải về:Tóm tắt chính sách số 2_Các bên liên quan Một Sức khỏe tại Việt Nam
Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2016-07-05
Tải về:Bản thảo Phụ lục Kỹ thuật Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Bản thảo Báo cáo Tóm tắt Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Tác giả: OHP
Tổ chức:
Cập nhật: 2016-07-05
Tải về:Bản thảo Báo cáo Tóm tắt Kế hoạch Chiến lược MSK Quốc gia, 2016 - 2020
Sự kiện
Xem thêm...

December

04

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Australia
Time:2016-12-04

December

04

2016

Tổ chức:
Địa điểm:Nhật Bản
Time:2016-11-10

December

04

2016

Tổ chức:GDPM, NIHE, WHO, FAO, WAP, CDC, MOA, OHP
Địa điểm:Nghệ An, Gia Lai
Time:2016-09-28
Read previous Newsletters
login
Đối tác
Maps
 • Bộ Nông nghiệp và PTNT
 • Bộ Y tế Việt Nam
 • UN in Vietnam
 • UNDP
 • FAO
 • WHO
 • WORLD BANK
 • USAID
 • CDC
 • VN Forest
 • The International Cooperation Department - MARD
 • CỤC THÚ Y
 • NIHE
 • NAEC
 • CHE
 • National Institute of Veterinary Research
 • VIỆN CHĂN NUÔI
 • VIỆN SINH THÁI VÀ TNSV
 • National hospital of Tropical diseases
 • HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP
 • ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
 • Hanoi School of Public Health
 • International Support Group - ISG
 • Vietnam SPS Office
 • RWSSP Coordinatin Unit - MARD
 • VOHUN
 • World organization for animal health
 • ILRI
 • CARE
 • CIRAD
 • FHI 360
 • Ecomore
 • WCS