Việt Nam
Tiền đề cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên - Hội nghị “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội
Hội thảo “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/12/2017 với mục tiêu: (i) Tăng cường hợp tác, liên kết và chia sẻ thông tin về các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Một sức khỏe và (ii) Tổng hợp các khuyến nghị và kết quả nghiên cứu làm cơ sở đề xuất cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên.

Trong khuôn khổ hợp tác của Đối tác Một sức khỏe giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Diễn đàn Một sức khỏe thường niên là sự kiện quốc tế quan trọng nhằm tập hợp các nhà hoạch định chính sách, nhà tài trợ và đại diện của 27 thành viên Đối tác Một sức khỏe. Để tích hợp các bằng chứng kỹ thuật cho việc vận động chính sách một cách hiệu quả và thuyết phục cho Diễn đàn trên, hội thảo “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” sẽ được tổ chức định kỳ 6 tháng một lần. Hội thảo lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 12/12/2017 với mục tiêu: (i) Tăng cường hợp tác, liên kết và chia sẻ thông tin về các hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Một sức khỏe và (ii) Tổng hợp các khuyến nghị và kết quả nghiên cứu làm cơ sở đề xuất cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT kiêm Giám đốc dự án SCOH2. Phát biểu tại hội nghị, ông Long cho biết: “Hội thảo Từ Nghiên cứu đến Chính sách tuy là một sáng kiến mới nhưng thực chất được xây dựng trên nền tảng vững chắc của các đối thoại chính sách trước đó giữa các cơ quan trong nước và quốc tế tại Việt Nam thông qua Đối tác Một sức khỏe, tiền thân là Đối tác PAHI. Kể từ năm 2006, có rất nhiều cuộc họp đối tác đã được tổ chức, đóng vai trò cầu nối hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong quá trình thảo luận các vấn đề về chính sách và kỹ thuật, cũng như hỗ trợ kết nối các khối ngành khác nhau và các bên liên quan. Hội thảo Từ Nghiên cứu đến Chính sách có thể coi là xương sống của Diễn đàn Một sức khỏe thường niên, giúp tổng hợp các bằng chứng xác đáng và thuyết phục cho các vấn đề chính sách trong lĩnh vực Một sức khỏe”.

Cho đến nay, Ban Thư ký Đối tác đã xác định được khoảng hơn 100 nghiên cứu Một sức khỏe đã được hoàn thành, đang tiến hành hoặc đã lên kế hoạch triển khai tại Việt Nam. Dự kiến, sau Hội nghị “Từ Nghiên cứu đến Chính sách”, Diễn đàn Một sức khỏe thường niên sẽ được tổ chức trong Quý 1/2018./.