Việt Nam
Tăng cường công tác phối hợp thực hiện Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia, 2016-2020
Tiếp nối thành công của hai chương trình phối hợp quốc gia các giai đoạn trước là Sách Xanh (2006-2010) và Chương trình phối hợp hành động quốc gia phòng chống cúm gia cầm, dự phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi - AIPED (2011-2015), trên cơ sở đồng thuận của Bộ Y tế, các Bộ ngành liên quan, các thành viên của Đối tác OHP cùng các tổ chức trong nước và quốc tế, với sự hỗ trợ soạn thảo của nhóm tư vấn quốc tế và trong nước, Kế hoạch Chiến lược Một sức khỏe Quốc gia phòng chống bệnh truyền lây giữa động vật và người (OHSP), 2016-2020 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 5273/QĐ-BNN-HTQT ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Kế hoạch OHSP đưa ra một khung chiến lược 5 năm nhằm nâng cao năng lực quốc gia, giúp giảm thiểu các tác động đến sức khỏe con người và các tác động khác gây ra bởi bệnh truyền lây giữa động vật và người. Trọng tâm của Kế hoạch OHSP hướng đến việc phát triển năng lực của các cơ quan có liên quan trong lĩnh vực Một sức khỏe, tập trung vào các hạng mục ưu tiên và các dịch bệnh của quốc gia, với 3 mục tiêu chính: (i) Tăng cường năng lực thực hiện tiếp cận Một sức khỏe trong việc phòng ngừa, kiểm soát các bệnh truyền lây giữa động vật và người; (ii) Đẩy mạnh dự phòng các trường hợp khẩn cấp đối với bệnh có nguồn gốc động vật xuất hiện trên người; (iii) Vận dụng các nguyên tắc Một sức khỏe nhằm hạn chế tác động đến sức khỏe cộng đồng của các bệnh truyền lây giữa động vật và người hiện nay. 

Nhằm giới thiệu các mục tiêu, nội dung chính của Kế hoạch OHSP và tăng cường công tác phối hợp thực hiện tiếp cận Một sức khỏe tại Việt Nam, ngày 12/7/2017 tại Hà Nội, Hội nghị “Tăng cường công tác phối hợp Một Sức khỏe tại Việt Nam theo Kế hoạch OHSP, 2016 – 2020” được tổ chức với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) - Ông Michael Greene và Quyền Giám đốc Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc - Bà Akiko Fujii.

Tại Hội nghị, đại diện đối tác trong nước (Bộ TN&MT) và quốc tế như Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (USCDC), các ngân hàng (Ngân hàng Thế giới), các đối tác đa phương (các cơ quan của Liên Hợp Quốc, Phái đoàn Liên minh Châu Âu), song phương (Cơ quan Phát triển Pháp, Đại sứ quán Anh), các tổ chức nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội (ILRI, OUCRU, VOHUN, CIRAD, WCS), Dự án Chuẩn bị và Ứng phó (P&R) thuộc Chương trình EPT-2/USAID đã chia sẻ các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực Một sức khỏe thời gian qua cũng như kế hoạch và các dự án/chương trình sẽ hợp tác cùng chính phủ Việt Nam trong giai đoạn tới. Điều này đã cho thấy cam kết mạnh mẽ và tích cực của các đối tác trong nước và quốc tế trong công tác dự phòng và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm mới nổi phát sinh trong mối tương tác giữa con người, động vật và môi trường./.