Newsletters
Bản tin Một sức khỏe Quý IV/2017
Download: Bản tin Một sức khỏe Quý IV/2017

1. Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu (GHSA) được cam kết mở rộng đến năm 2024

2. Các nước ASEAN đạt được thỏa thuận về ứng phó với Kháng kháng sinh thông qua áp dụng tiếp cận Một sức khỏe

3. Mạng lưới Một sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (VOHUN): Sáu năm - Một chặng đường

4. Tiền đề cho Diễn đàn Một sức khỏe thường niên - Hội nghị “Từ Nghiên cứu đến Chính sách” lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội

5. Kết quả thực hiện thông tư liên tịch số 16 phòng chống dịch bệnh truyền lây từ động vật tại một số tỉnh

Read previous Newsletters
login